Brněnské setkání sestřiček a dalších zdravotníků

Brněnské setkání sestřiček a dalších zdravotníků

Brno | ObZZ Brno v úterý 9. 4. 2019 uspořádalo svůj 4. Pracovní den nelékařských zdravotnických pracovníků.

Vrchní sestra ObZZ Brno, Bc. Jitka Pešková, přivítala všechny své kolegyně, které se na seminář sjely ze všech ordinací spadajících pod brněnský odbor. Nechyběly ani kolegyně z Lázeňského domu Hubert.

Úvodní slovo měl MUDr. Milan Hubl, vedoucí ObZZ Brno, který shrnul práci odboru za celé období od posledního setkání. Seznámil kolegyně se všemi podstatnými novinkami, upozornil na důležité aktuality v oblasti zdravotní péče a poděkoval všem za skvěle zvládnutou práci například v provádění odběrů a zjišťování protilátek na spalničky. 

Díky plk. Mgr. Radku Horáčkovi, vedoucímu Operačního odboru bylo možné uskutečnit exkurzi na pracovišti PCO a linky 158. Pro všechny zúčastněné to byl velmi silný prožitek, zejména ve smyslu profesionality policistek a policistů a obdivu k jejich úsilí i v tak vypjatých okamžicích, jako je permanentní komunikace v krizových nebo jinak náročných situacích. Mají náš obdiv.

Miloš Navrátil, pracovník vztahů s veřejností z ředitelství ZZMV, přednesl novinky z oblasti komunikace s klienty a pacienty, představil nové funkcionality webu ZZMV, jako Zástupy ordinací, Najdi svého lékaře a další. Druhá část přednášky byla věnována spolupráci s Nadačním fondem Petra Koukala, projekt STK pro chlapy a Dialog Jessenius, projekt Ruce na prsa a Aplikace Záchranka. Došlo i na projekce edukačních videí a praktické ukázky výuky samovyšetření varlat jako prevenci před nádorovým onemocněním na modelu varlat.

Další odborné přednášky vedla Bc. Jitka Pešková. Témata byla zaměřena na oblast kardiopulmonální resuscitace, AED, žilních vstupů, práce s izraelskými tlakovými obvazy a škrtidly turnikety.
V další sekci přednášek se vrchní sestra ObZZ Brno věnovala aktuální problematice nelékařských zdravotnických pracovníků a ambulancí.

Účastníky pozdravila také hlavní sestra ZZMV, Mgr. Růžena Tichá, která všem poděkovala za součinnost při kontrolní činnosti a také upozornila na několik klíčových úkolů nejbližších týdnů a měsíců.

 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky