Gratulujeme: ZP MV ČR povede další čtyři roky David Kostka

Gratulujeme: ZP MV ČR povede další čtyři roky David Kostka

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) MUDr. David Kostka, MBA povede pojišťovnu další čtyři roky. V pátek 26. dubna tak jednohlasně rozhodla správní rada pojišťovny.

David Kostka řídí ZP MV ČR od roku 2015. Od té doby se pojišťovně podařilo rozšířit počet klientů o 50 000 na současných více než 1,3 milionu, zvýšil se počet tzv. úhradových dnů, po které je pojišťovna bez problému schopna dostát všem svým závazkům ze 14 v roce 2015 na současných 45 dnů. Pojišťovna pro klienty vytvořila asistenční službu Lékař na telefonu a funkci ombudsmana – ochránce práv klientů.

„Snažím se vést pojišťovnu tak, aby působila přátelsky jak ke klientům, tak i k smluvním partnerům,“ řekl ke svému znovuzvolení David Kostka a dodal: „Ve vztahu k lékařům si zakládáme na otevřené komunikaci. Jsme sice vázáni legislativou včetně úhradové vyhlášky, ale i v rámci těchto omezení se snažíme být co nejvstřícnější. U nás určitě nehrozí zpožděné platby, platíme včas bez zbytečných průtahů.“

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky je dlouhodobým a skvělým partnerem ZZMV v péči o naše klienty a pacienty. Těšíme se z každé společné spolupráce. Panu řediteli MUDr. Davidu Kostkovi gratulujeme a přejeme do dalšího čtyřletého období hodně úspěchů, štěstí a samozřejmě také pevné zdraví.

Finančně nejzdravější pojišťovna

Loni ZP MV ČR získala ocenění „Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna“ a jako jediná v zemi je držitelkou mezinárodního prestižního ocenění Czech Superbrands.

David Kostka provedl i náročnou vnitřní reorganizaci pojišťovny, kdy z osmi, posléze pěti poboček byly vytvořeny dvě divize: Čechy a Morava: „To nám umožňuje přímé a efektivní řízení,“ dodal.

Podle Zákona je ředitel zdravotní pojišťovny volen na čtyři roky, a to správní radou. Také samotnou správní radu ZP MV ČR čekají volby, jsou vyhlášeny na letošního 6. června. Správní radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří 5 členů jmenovaných vládou a 10 členů volených z řad pojištěnců této pojišťovny (z toho 5 členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a 5 členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi). Členy správní rady jmenované vládou jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví.
 

Zdroj: tisková zpráva ZP MV ČR, Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR

 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky