ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

V neděli pozor na popáleniny

V neděli pozor na popáleniny

Nechceme na čarodějnice malovat čerta na zeď. Berte proto tento příspěvek především jako preventivní pro případ, že se oheň vymkne kontrole a někdo se popálí. Jak mu pomoci? Popáleniny jsou totiž velmi vážná poranění a mohou ohrozit i život. 

Popáleniny jsou nejčastěji způsobeny ohněm, při zásahu elektrickým proudem nebo bleskem či třením, například při rychlém slaňování. 

Je možné i laicky diagnostikovat popáleniny?

Ano, je to možné v takové míře, která je pro první pomoc dostačující. Popáleniny rozdělujeme na dvě kategorie. Na povrchní a hluboké. A dále je dělíme do 4 stupňů.

  • Popálenina 1. stupně je taková, kdy kůže po popálení jen zrudne a kůže pálí.
  • Popáleninu 2. stupně provází nejen zarudnutí kůže, ale objevují se i bolavé puchýře.
  • 3. stupeň popálenin se projevuje jako příškvary, kůže je bílá.
  • Popáleniny 4. stupně jsou takové, kdy místo popálení je zuhelnatělé a kůže i hlubší struktury jsou zcela zničené. Díky hloubkovému popálení jsou v kůži zničena nervová zakončení, a proto tyto popáleniny nebolí.

Jako vážné popáleniny označujeme popáleniny dýchacích cest, obličeje, očí, v okolí konečníku a přirození bez ohledu na hloubku a velikost popálené plochy. A také pozor, u popálenin od 2. stupně výše se může v závislosti na rozsahu popálené plochy rozvíjet popáleninová nemoc a šok.

Je dobré vědět, jak určíme velikost poškození, tedy zasaženou plochu. I ta je pro léčbu a první pomoc rozhodující a určitě tuto informaci po nás bude chtít operátorka záchranné služby. Jako pomůcka pro určení velikosti popálené plochy nám poslouží velikost dlaně popálené osoby. Dlaň je přibližně 1 % celkové plochy kůže člověka. Takže například 5 dlaní postiženého odpovídá 5 % popálené plochy.

Dobrou a užívanou jednoduchou metodou pro orientační určování rozsahu postižení u dospělých a u velkých dětí je tzv. pravidlo devítiU malých dětí nelze pravidlo použít pro disproporce mezi hlavou a ostatními částmi těla.

Tělesný povrch je rozdělen na oblasti, které reprezentují plochu přibližně 9 % nebo násobek devíti:

  • hlava + krk = 9 %
  • horní končetina = 9 %
  • dolní končetina 2 x 9 = 18 %
  • přední plocha trupu 2 x 9 = 18 %
  • zadní plocha trupu 2 x 9 = 18 %
  • genitál a perineum = 1 %

Proč je důležité si „devítkové pravidlo“ zapamatovat?

Rozsah postižení s ohledem na věk zraněného je z hlediska zahájení první pomoci, protišokové léčby, přednemocniční neodkladné péče a třídění postižených u hromadného úrazu, nejdůležitějším faktorem. Hloubka postižení z hlediska okamžité pomoci není důležitá, protože se jedná o údaj časově variabilní. Hloubka popálení se může ještě v průběhu první pomoci změnit. Z hlediska dlouhodobé prognózy je ale informací, ovlivňující pozdní prognózu a kvalitu života s trvalými následky.

Základy první pomoci u popálenin

Při popálení musíme okamžitě zastavit působení tepla na postiženého! V praxi by to znamenalo třeba uhasit oděv, např. nehořlavou mokrou vlněnou dekou, případně mokrou bundou a odtáhnout postiženého od zdroje tepla. Popálené místo začneme chladit např. proudem studené čisté vody. Chladit popálené místo bychom měli tak 10 až 20 minut. Cítí-li postižený palčivou bolest, můžeme pokračovat v chlazení i déle, ale pozor na podchlazení, které může zhoršit stav postiženého. U malých dětí nikdy nechlaďte trup! Je-li popálení na 20 % a více, tak chladíme jen jednorázově a krátkodobě.

Přiškvařené kousky nebo jiné předměty z postiženého nikdy nestrháváme! Nestrháváme postiženému ani puchýře nebo zuhelnatělé tkáně. Co se ovšem pokusíme odstranit, to jsou různé kovové předměty, jako třeba řetízky, prstýnky, hodinky apod. Nikdy nepoužíváme žádné masti, zásypy či léky proti bolesti. Mohou zkreslit pozdější lékařskou diagnózu. Stejně tak i silné chlazení ledem může kůži ještě více poškodit a paradoxně způsobit i omrzliny.

Popálené místo zakryjeme sterilním obvazem nebo čistým kusem látky a voláme na číslo 155 nebo použijeme mobilní aplikaci Záchranka. Stále musíme být ve střehu a kontrolovat vědomí a kvalitu dechu. Všechna hluboká popálení nad 1 % popálené plochy, tedy velikost plochy jedné dlaně postiženého, vyžadují lékařskou péči!

Nezapomeňte také na další důležitou věc. Pokud pořádáte čarodějnice nebo plánujete větší nebo velký oheň, oznamte váš úmysl hasičům. K ohlášení ohně je nejlépe použít přímo hasičskou aplikaci. Tu najdete na každé webové stránce krajských HZS ČR nebo klikněte na odkaz zde.
 
Zdroj: Mladý zdravotník | spoluautorka Bc. Jitka  Pešková  | MUDr. Josef Bláha, vektorizace Icewalker  | HZS ČR

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV