Třetí a opět úspěšná odborná konference ZZMV

Třetí a opět úspěšná odborná konference ZZMV

Praha | Ve čtvrtek 10. října 2019 se v TOP HOTEL Praha konala III. odborná konference Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Téma nemohlo být příhodnější – Pracovně lékařská služba (PLS).

Konference byla určena jak pro lékaře, tak i kolegyním a kolegům z řad nelékařských zdravotnických pracovníků. Konference byla otevřena i zdravotníkům z jiných institucí, nemocnic, poliklinik a ústavů. Program tvořily tři bloky.

Přivítání všech více jak 185 posluchačů, přednášejících a hostů, se ujal Ing. Miroslav Červenka, ředitel ZZMV.

Ing. Miroslav Červenka také objasnil, proč každoročně takto rozsáhlou konferenci ZZMV pořádá: „Především je to příležitost, jak se naši lékaři mohou z celé země sejít pohromadě a vést odbornou debatu. Přestože naší hlavní činností je pracovně lékařská služba, zveme na konferenci i experty z jiných oborů, s ohledem na zařazení aktuální problematiky a kazuistiky. Konferenci proto chápeme nejen jako odborné setkání, ale i šanci k neformálním diskuzím. Už potřetí máme tu čest přivítat také kolegy ze Slovenska, kde mají zdravotnickou službu jejich ministerstva vnútra pojatu trochu odlišně, takže opět jistě dojde i k předávání zkušeností ze zahraničí.“

Na něj navázala zdravice Jana Hamáčka, ministra vnitra, který byl současně i s Mgr. Jiří Kauckým, státním tajemníkem v Ministerstvu vnitra, i patronem naší konference.

Od zástupkyně odboru zdravotnického zabezpečení MVČR, Ing. Miroslavy Vítovcové, zazněl vůbec první odborný příspěvek konference. Na její přednášku navázal MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA, zástupce ředitele a vedoucí odboru zdravotní péče ZZMV. Jeho přednáška nesla podtitul I Have a Dream (Mám sen) a zaujala úplně všechny.

Svůj neskutečný elán a nadšení pro věc představil Ing. Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka, které je ZZMV jedním z oficiálních ambasadorů.

Zástupce oddělení právních služeb personálního odboru Policejního prezidia České republiky, pplk. Mgr. Vladimír Minčič, se zaměřil na problematiku Pracovnělékařské služby z pohledu personalistů PČR. Jeho přednáška vyvolala zajímavou diskusi.

Dialog Jessenius je ctihodná zdravotnická instituce, která se zabývá prevencí závažných onkologických onemocnění. Její ředitelka, Bc. Michaela Tůmová, představila úspěchy s projektem Ruce na prsa. Navázala tak na loňskou přednášku olympionika Petra Koukala z STK pro chlapy. V obou programech pracuje ZZMV na základě memoranda o spolupráci.

S velkým úspěchem a posluchačským ohlasem byly přijaty také dva příspěvky a jeden neplánovaný vstup zahraniční delegace, která zastupovala Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ředitel Odboru zdravotníctva MVSR, plk. MUDr. Gustáv Ušiak, hovořil o zdravotnické péči o migranty v zařízení v Humenném. Epidemioložka MUDr. Jarmila Pertináčová přednesla aktuální téma o očkování příslušníků bezpečnostních sborů na Slovensku. Skvělý příspěvek do diskuse o vývoji migrace přednesla také MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH, emeritní ředitelka Odboru zdravotníctva MVSR.

Blok přednášek v odpolední sekci lékařů zahájila primářka MUDr. Jana Malinová, z Kliniky pracovního a cestovního lékařství z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která byla současně odbornou garantkou konference. Připravila si kazuistické příklady posuzování vybraných chorob. Naše kolegyně z ordinace v Berouně, všeobecná sestra Mgr. Renata Fortuníková, využila své vynikající zkušenosti a přednesla velmi zajímavou přednášku na téma role a vliv sestry v oblasti prevence zdraví policistů a hasičů. O značně diskutovaný blok: Problematika vlivu psychiatrické diagnózy na posuzování PLS, se postarala MUDr. Dana Kuklová, hlavní metodička z odboru zdravotní služby z Generálního ředitelství vězeňské služby.

Závěrečná přednáška patřila MUDr. Milanu Trojánkovi, Ph.D., vedoucímu katedry infekčního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Poukázal na mnoho ověřených faktů, studií a také praktických informací na téma očkování dospělých pacientů, s akcentem zejména na prevenci onemocnění spalničkami. Jeho závěr byl více než přesvědčivý: očkovat je žádoucí a prospěšné nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost.

Konferenci ZZMV uzavřela posledním slovem Mgr. Růžena Tichá, hlavní setra ZZMV: „V práci ordinace, kromě samotné lékařské práce, je zcela nezastupitelná práce sestry a dalších kolegů zdravotníků. Jednu z hlavních úloh, která jim ve snaze pomáhat „Pomáhat a chránit“ patří, je preventivní činnost a edukace. Empatie, komunikace a naslouchání pak vždy je a musí být základní výbavou moderní práce a výkonu sestry. Neopomenutelnou součástí v péči o policisty a hasiče je spolupráce s fyzioterapeutkami. Především správné cvičení, posilování nejen svalů, ale celého skeletu, spolu s pravidelnou lékařskou péčí, pomáhá udržovat bezpečnostní sbory v tak dobré kondici, že dokáží efektivně sloužit.“

Zajímá nás hodnocení konference samotnými účastníky. Oslovili jsme proto všechny aktéry konference a požádali je o zpětnou vazbu. Jsme si jisti, že pomocí elektronického dotazníku, který má deset základních okruhů, získáme celou řadu zajímavých postřehů, názorů, ale i doporučení.

Děkujeme všem podporovatelům a partnerům

Za záštitu nad konferencí ještě jednou děkujeme Janu Hamáčkovi, ministru vnitra a dále Mgr. Jiřímu Kauckému, státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra.

Za laskavé partnerství a pomoc při organizaci děkujeme Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR – Pojišťovně 211 a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

Těšíme se na další setkání na příští vzdělávací akci ZZMV

Foto: ©ZZMV

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 V. odborná konference ZZMV