Hasiči dnes oslavují svého patrona

Hasiči dnes oslavují svého patrona

Dnes, 4. května, slaví svátek sv. Florián. Známe jej především jako patrona všech hasičů.

Pocházel z provincie Norica, území dnešního Rakouska, tehdy náležícího k Římské říši. Byl důstojníkem římské armády a sídlil v Lauriacu. Skončil u soudu v Lorch poté, co chtěl osvobodit 40 křesťanů. Vyznal svobodně své přesvědčení, za což byl velmi krutě mučen. Nezradil, a tak byl nakonec s kamenem uvázaným ke krku svržen z mostu do řeky Emže. Jeho ostatky byly později rozebrány jako relikvie. Část ostatků získal také Karel IV. Jsou uloženy v chrámu sv. Víta v Praze. Části relikvií sv. Floriána se nacházejí i v Olomouci v dómu sv. Václava a v Havlíčkově Brodě.

„Sv. Florián s láskou hasí i oheň zloby“

K prvním atributům sv. Floriána patří palma a meč, pak se přidávaly další: kříž na prsou a praporec. Nakonec se nejčastějším ztvárněním stal římský voják s korouhví v ruce, jak z nádoby v druhé ruce hasí hořící dům, hrad nebo kostel. Jako patron proti požárům a vodě představoval v dřívějších dobách častý námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí. Legendární pojednání směřující k hasičství je prý ale výsledkem pozdních legend, např. že modlitbou v mládí zachránil hořící dům. První nádoby v jeho ruce prý měly obsahovat vodu života, která má hasit vyprahlost a zlo. A přesně tak je v dnešní době tento symbol hasičů vnímán. Nejen jako ten, kdo hasí požár.

V daleko širším pojetí je sv. Florián symbolem postavení se veškerému zlu a neštěstí. Ohni, vodě, živelným pohromám, nehodám a dalšímu lidskému, či přírodnímu neštěstí. Přesně taková je totiž práce a poslání našich hasičů. Najdete je všude tam, kde se děje něco špatně.

Hasičský záchranný sbor ČR naplno pomáhal a dál pomáhá i v době pandemie.


V týmu 250 lidí, hasiči a hasičky velice rychle vyložili potřebný zdravotnický materiál z 55 letadel. Těžko představitelné množství 13 000 m³, odpovídajících hmotnosti 2 000 tun, pak ještě rozvezli celkem 622 nákladními auty a ujeli přitom více než 350 000 km. Nepomáhali ale jen s nákladem z letadel. Dekontaminovali a desinfikovali nemocnice, domovy pro seniory, pomáhali s technikou všude tam, kde bylo třeba.

Konkrétní pomoc poskytli i nám, když nám pomohli postavit dvě stanová odběrová místa pro testování COVID-19. A při tom všem samozřejmě dál plnili své každodenní povinnosti a poslání při hašení požárů, nehodách a neštěstích.

Proto všem hasičům přejeme, aby při nich jejich patron vždycky stál. Aby hasiči vytrvali po boku sv. Floriana a sv. Florian, aby naopak hasiče opatroval, doprovázel a ochraňoval je.

Foto: Petr Šedivý

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 V. odborná konference ZZMV