ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nečekané a smutné oznámení

Nečekané a smutné oznámení

V Praze dne 14. července 2021
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
s hlubokým zármutkem jsem dnes po poledni přijal zprávu o skonu dlouholeté kolegyně, skvělé lékařky, MUDr. Ludmily Čonkové, kmenové lékařky ObZZ Praha, která pracovala v ordinaci v budově Centrotex.

Pro resort Ministerstva vnitra pracovala úctyhodných 25 let. Patří jí za to veliké poděkování a úcta.

Dovoluji si její rodině a blízkým, stejně jako jejím kolegyním a kolegům, vyslovit hlubokou účast a zármutek. 

Není snadné se vyrovnat s  odchodem člověka. Přesto se o to musíme pokusit a navzájem se podpořit. V dobrém, i ve zlém.

Ing. Miroslav Červenka
ředitel ZZMV

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV