ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odborná konference ZZMV už ve čtvrtek 12. října

Odborná konference ZZMV už ve čtvrtek 12. října

Praha | Ve čtvrtek 12. října 2023 bude v 9:30 hodin zahájena už VI. odborná konference ZZMV. 

Možnost přihlásit se na konferenci je možné do naplnění kapacity, nejpozději však do pondělí 9. 10. 2023 do 14:00 hodin. 

Základní sada informací k organizaci konference:
  • Konference se koná 12. 10. 2023 v aule Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha | mapa
  • Prezence účastníků od 8:00 do 9:30 hodin.
  • Zahájení v 9:30 hodin. Předpokládaný konec v 17:00 hodin.
  • Účast na konferenci je pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky ZZMV a další pracovníky  resortu Ministerstva vnitra bezplatná.
  • Ostatní zájemci mimo resort MVČR uhradí účastnický poplatek ve výši 600,- Kč.
  • Konference je akreditována Českou lékařskou komorou (ČLK) v maximálním počtu 6 kreditů.
  • Přednášet budou přední experti svých oborů.
  • Konference má i mezinárodní účast
  • Program konference najdete zde
  • Upozorňujeme na možné změny, úpravy či doplnění v programu.
Děkujeme za Váš zájem účastnit se naší VI. odborné konference ZZMV a děkujeme také všem partnerům a podporovatelům.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte Miloše Navrátila, vedoucího kanceláře ředitele a koordinátora konference, na info@zzmv.cz nebo 730 546 895.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast


Informace pro platící účastníky

Účastnický poplatek ve výši 600,- Kč hradí všichni účastníci, jejichž pracoviště není v resortu Ministerstva vnitra České republiky. Poplatek je nutné uhradit předem, nejpozději do 5. 10. 2021, a je nevratný. Částku uhraďte na účet Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk, č. ú. 19-4800881/0710, vedený u České národní banky. Do poznámky, prosíme, uveďte příjmení a jméno účastníka.


Informace k GDPR a poskytování osobnních údajů:

Vyplněním a odesláním přihlášky na konferenci udělujete souhlas Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk, IČ: 75154960 ke zpracování jména, příjmení, titulu, e-mailové adresy, pracovní pozice a adresy ZZMV – a to výhradně za účelem Vaší registrace na konferenci a následně k marketingovým účelům spojeným s pořádáním II. odborné konference ZZMV: PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA, konané v termínu 20. 10. 2020 a to po dobu 2 let od data poskytnutí souhlasu.

Dále udělujete souhlas s pořizováním fotodokumentace nebo multimediálních záznamů v době konání konference. Fotografie a multimediální data mohou být použity na platformách elektronické i tištěné komunikace ZZMV, jako je například web a sociální sítě ZZMV, sborník konference a podobně. 

Poučení: Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu poverenec@zzmv.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 až 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV