ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Světový den záchrany života

Světový den záchrany života

Každý člověk na světě může zachránit život. 

Evropský den záchrany života je od roku 2013 každoročně organizován 16. října ve všech 33 zemích sdružených pod European Resuscitation Council (ERC). Hlavním cílem je zvýšit povědomí laické veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků nezbytných pro záchranu lidského života: přivolání zdravotnické záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a zahájení srdeční masáže.

Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně půl miliónu lidí ročně. Nejčastější příčinou je onemocnění srdce, například akutní infarkt srdečního svalu. Vlivem genetických predispozic, změn životního stylu, stresu, kouření a dalších rizikových faktorů v posledních letech narůstá výskyt srdečních zástav u velmi mladých osob, včetně sportovců. Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez varovných příznaků. Nikdo z nás neví, zda se v příštích minutách nestane svědkem takové příhody nebo zda pomoc nebude potřebovat sám. 

Poskytnutí pomoci je přitom velmi jednoduché. Zavolání na linku 155 pomocí mobilního telefonu nebo mobilní aplikací Záchranka a provádění srdeční masáže musí zvládnout úplně každý. Simulační studie prokázaly, že už děti ve věku 12 let dokáží stlačovat hrudník postiženého do dostatečné hloubky a přivolání pomoci zvládnou spolehlivě děti od první třídy základní školy. Operátoři tísňové linky 155 po telefonu komukoliv poradí, co dělat do příjezdu posádky záchranné služby. 

Laická resuscitace až trojnásobně zvyšuje šanci postiženého na přežití! V různých zemích světa se míra provádění resuscitace před příjezdem zdravotnické záchranné služby pohybuje v širokém rozmezí od 13 do 82 procent. Počet zahájených resuscitací výjezdovými skupinami zdravotnické záchranné služby je 99 případů na 100 000 obyvatel a rok. Česká republika se v počtu laicky zahájených resuscitací (>80 % případů) umísťuje na prvních třech místech mezi evropskými státy, zejména díky tzv. telefonicky asistované resuscitaci. Rovněž výsledky přežití mimonemocniční srdeční zástavy nás řadí mezi světovou špičku. 

Srdeční zástava se projevuje náhlou ztrátou vědomí s pádem postiženého na zem. Většina lidí po vzniku srdeční zástavy nepřestane dýchat úplně, ale po dobu několika dalších minut se ještě lapavě nadechuje („jako kapr“). Tento stav vyžaduje okamžité přivolání záchranné služby a neprodlené zahájení resuscitace. Častou příčinou neposkytnutí pomoci bývá nerozpoznání srdeční zástavy nebo obava z vlastního selhání. Pro záchranu postiženého je nejdůležitější srdeční masáž. Střed hrudníku musí být stlačován do hloubky 5 až 6 centimetrů frekvencí 100 až 120krát za minutu. Rytmickým stlačováním hrudníku lze rozpohybovat krev transportující kyslík do mozku. Pro přežití dospělých osob se spatřenou srdeční zástavou doma, v práci nebo kdekoliv na veřejnosti je i samotná srdeční masáž velmi efektivní a lze ji provádět i bez předchozího nácviku.

Na základě konsenzu několika odborných společností, včetně České resuscitační rady, připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR nový metodický pokyn s názvem Řešení stavů hrozícího nebo náhle vzniklého selhání základních životních funkcí. Dokument určený pro poskytovatele akutní lůžkové péče a jednodenní péče mimo jiné stanovuje povinnost časné identifikace stavů předcházejících selhání vitálních funkcí, okamžitou identifikaci pacientů v přímém ohrožení života, povinnost zahájit odpovídající péči v co nejkratším čase přímo na místě události a zajištění dostupnosti intenzivní lůžkové péče, pokud bude nezbytná. Každý poskytovatel akutní lůžkové péče bude povinen zřídit tzv. resuscitační tým v přesně definovaném personálním složení, zajistit každoroční školení všech zdravotnických pracovníků a jejich praktický nácvik. Za účelem zvýšení bezpečnosti pacientů bude pro přivolání resuscitačního týmu v nemocnicích nově zavedeno univerzální telefonní číslo 2222.

Evropský den záchrany života byl schválen usnesením Evropského parlamentu v červnu 2012. Všechny členské státy dostaly za úkol tento osvětový den 16. října zavést a využít jej ke zvyšování znalostí laické veřejnosti, ale i lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, jak správně poskytnout první pomoc při srdeční zástavě. V loňském roce se podařilo kampaň rozšířit mimo Evropu a její celosvětový význam vedl k přejmenování na Světový den záchrany života. Podtitul letošní kampaně "Každý člověk na světě může zachránit život!" pouze potvrzuje, že resuscitace je natolik jednoduchým výkonem, že jej zvládne opravdu kdokoliv.

Nebojte se zachránit život! Nikdy nevíte, kdy budete pomoc potřebovat sami.

#worldrestartaheart

Zdroj: Česká resuscitační rada

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV