Nová sádrovna pro zubní laboratoř

Nová sádrovna pro zubní laboratoř

Pro potřeby všech zubních lékařů ObZZ Praha a Poliklinika Praha, slouží zubní laboratoř v Bubenči. Pro každou laboratoř je nezbytná tzv. sádrovna, která slouží pro zhotovování modelů a další pomocné práce.

Zcela nově byla bubenečská laboratoř vybavena novými laboratorními pracovními stoly, jedním stolem s boxy na tři typy sádry, kompresorem a dalším vybavením. Nové dodávce předcházela stavební příprava, zejména nová podlaha, vymalování a úprava elektroinstalace.

Vše pak navazuje na předchozí kroky k modernizaci zubní laboratoře, kdy jsme pořídili skříňové laboratorní digestoře. Ty slouží především k odtahu výparů a plynů při chemických procesech a při manipulaci s chemikáliemi. Digestoře jsou vhodné pro zajištění bezpečnosti práce při přípravě různých chemických materiálů. O výměně zde.

Kolegyně se svému oboru věnují se vší péčí a starostlivostí. A také se specifickým humorem.

Paní Ivana Hanáková, zubní technička, o klientech, pro které protetika vyrábějí, říká: „Jsou to největší tajnůstkáři. Nechtějí, aby okolí vědělo, že budou mít zubní náhrady, a tak k nám chodí skoro potají. Za půl roku nebo po nějakém čase ale mnozí přijdou a poděkují, že díky naší práci své tajemství udrželi – nikdo nic nepoznal“. A to je hezké.

O tom, že se díky této modernizaci, zejména pro pracovníky laboratoře, zcela změnil pracovní komfort, nemůže být pochyb. O velké změně mluvili i všechny zubní techničky, které se těší, že se bude v modernizaci pokračovat.

Foto: ©ZZMV

Původní sádrovna a vybavení

Nová sádrovna, digestoř a vybavení


 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV